Avlsanbefalinger

Raseutvalget har bestemt følgende avlsanbefalinger pr april 2017:

  1. Hunder som skal brukes i avl bør delta på minimum 2 offisielle utstillinger med resultat VG eller bedre, for å sikre minimumskvalitet opp mot rasestandard.
  2.  Avlshunder bør HD-sjekkes (DogWeb) minst før første parring, f.eks i 2-årsalder.
  3.  Begge foreldre bør øyelyses før første parring, det anbefales at nyeste øyelysingsattest ikke er eldre enn et år ved senere kull.

Anbefalingene vil bli revidert etter godkjenning av 1 utgave av RAS, i samarbeid med NMHK. Vårt 1-utgave av RAS ble levert inn august 2016.

Vår rase skal ikke brukes til markedsføring av blandingsvalper.
Tyvparringer kan skje. Om uhellet er ute anbefaler vi at man vurderer abortsprøyte. Snakk med veterinær om hva som kan gjøres og hva som anbefales, og ta ansvarlige avgjørelser for din hund.
Dersom det tross alt fødes blandingsvalper ønsker raserepresentant og raseutvalg at følgende retningslinjer etterleves:
Blandingsvalper som fødes skal ha gode hjem. De skal ha like god oppfølging som valper med stamtavle, men de skal ikke markedsføres som griffon/petit brabancon-blanding, de skal evt annonseres som miniatyrhund blandingsvalper. De selges til kostpris, og man beregner seg ikke inntjening. Dette vil være med på å ta bunnen ut av markedet for de som satser på å tjene penger på planlagt blandingsavl.